VMIS1

Intersport Event

Intersport var väl representerade vid Skid-VM i Falun där SSC Oboya hade det stora nöjet att leverera och montera deras stora event-butiken på 1000 m2.